Computer programmering voor vluchtelingen

Stichting HackYourFuture
Amsterdam
Educatief

VOOR VLUCHTELINGEN

Omdat er een grote vraag is naar webontwikkelaars op de arbeidsmarkt, heeft HackYourFuture een 6-maanden durend programma gecre�erd waarin vluchtelingen de fundamenten van webontwikkeling leren. Na hun afstuderen begeleiden zij studenten via hun netwerk naar werk. Naast het leren coderen, leren de studenten ook werken aan projecten in een modern technologieteam.

Contact

Facebook: @hackyourfuturenow
Twitter: @hackyourfuturesCopyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.