Contained Project

Justice in Motion
Mobiele locaties aan verschillende universiteiten
Socio-Cultureel

VOOR VLUCHTELINGEN

The Contained Project verbindt ervaring, onderzoek en creatief leren om gedachten uit te lokken en bij te dragen aan dialogen en een beter begrip van migratie. Het bundelt workshops, debatten en meeslepend, fysiek en participatief theater om het publiek migratie op een participerende, inclusieve, speelse en respectvolle manier te laten ervaren. Ze gebruiken creatieve hulpmiddelen zoals verhalen vertellen en drama om mensen te helpen om verschillende perspectieven te ontwikkelen.

Contact

Facebook: @containedproject
Twitter: @ContainedProj
Vimeo: vimeo.com/justiceinmotion

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.