De Voorkamer

Stichting Collective Nouns
Utrecht
Socio-Cultureel

VOOR VLUCHTELINGEN

De Voorkamer is een nieuwe woonomgeving voor asielzoekers en inwoners om elkaar te ontmoeten, met als doel inwoners van asielzoekerscentra te helpen integreren in de lokale samenleving. De Voorkamer stelt deelnemers in staat om te werken aan een opdracht die bij hen past, die voor hen betekenisvol is en stimuleert zelfstandigheid en persoonlijke integratie. Een asielzoekerscentrum functioneert als een totale instelling waarin de bewoners geen echte kans op werk hebben. De Voorkamer laat hen hun vaardigheden en talenten demonstreren en samenwerken met lokale professionals.

Contact

Facebook: @DeVoorkamerProject
Instagram: @devoorkamerprojectCollective Nouns Foundation

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.