Engineers for Refugees

TU Delft
Delft
Educatief
Socio-Cultureel
WO

Engineers for Refugees biedt een versnelde integratiecursus voor jonge en ambitieuze vluchtelingen. Dit studenteninitiatief helpt de deelnemers om zoveel mogelijk kennis over de Nederlandse taal en cultuur op te doen. Engineers for Refugees biedt een versnelde taalcursus van 10 maanden, gecombineerd met extra activiteiten en studentenbuddies, die er ook een professioneel en sociaal integratieplatform van maken. De intensieve 12-maanden durende taalcursus neemt het CEFR-niveau van de deelnemer van A0 tot B2, waardoor ze de taalvaardigheden krijgen om een professionele diploma of een carri�re in Nederland na te streven.

Contact

Facebook: @Engineers4Refugees
Instagram: @engineersforrefugees


Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.