Taal- en Schakeltraject of TST

Hogeschool van Amsterdam
Amsterdam
Educatief
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

Het taal- en voorbereidingsprogramma (Taal- en Schakeltraject, oftewel TST) is voor diegenen die geen Nederlands spreken voor het staatsexamen NT2-niveau II en om aankomende studenten die geen Nederlands spreken te helpen voorbereiden op hun studie. Het bestaat uit een curriculum dat het leren van de Nederlandse taal als tweede taal, bachelorvaardigheden en voorbereidende cursussen integreert met een gecombineerde focus op vakspecifieke taal en kennis (dat wil zeggen taalonderwijs gericht op een specifieke discipline).

Contact


Telephone: 020 595 1405

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.