Pilot voor Competentiekaart Vluchtelingen en Rechtsklinieken

Universiteit Tilburg
Tilburg, Noord-Brabant
Educatief
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

De Universiteit van Tilburg biedt een pilot om een 'competentiekaart' voor vluchtelingen te maken: het beschrijft iemands opleiding, werkervaring, vaardigheden en talenten. Dit competentieoverzicht is gedetailleerder dan een conventioneel CV en biedt potenti�le werkgevers meer inzicht in wat iemand kan doen en weet. De hoop is dat de competentiekaart vluchtelingen zal helpen die een verblijfsstatus krijgen om zo snel mogelijk een kans op de arbeidsmarkt te krijgen.

Contact
Prof. Dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen
Telephone: +31 13 466 2473

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.