Voorbereidend Jaar

Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam
Educatief
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

Als een vluchteling niveau B1 in het Nederlands heeft, kunnen zij het voorbereidend jaar "Voorbereidend Jaar Erasmus" aanvragen voor anderstalige sprekers aan de Eramus Universiteit Rotterdam. Ze worden alleen toegelaten als ze een opleiding hebben gevolgd die hen toelating geeft tot het hoger onderwijs in hun eigen land of als ze een certificaat hebben dat minstens gelijkwaardig is aan een Nederlands universitair voorbereidend diploma. Het voorbereidingsjaar is een schakelprogramma om vluchtelingen voor te bereiden op een opleiding aan de Eramus Universiteit Rotterdam of ergens anders. Het voorbereidende jaar omvat Nederlands, Engels, Wiskunde, kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en ori�ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Het voorbereidende programma omvat groepsopdrachten, het geven van presentaties en het schrijven van rapporten.

Contact

Facebook: @ErasmusUniversity
Twitter: @erasmusuni
Youtube: ErasmusUniversity


Telephone: 010 408 1111

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.