Wetenschapsmaatje voor hoog opgeleide vluchtelingen

De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Verschillende locaties:
Den Haag
Wassenaar
Amsterdam
Educatief
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

De leden van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen hebben het initiatief genomen om hun netwerken open te stellen voor ge�nteresseerde wetenschappers en academici die hun land moesten ontvluchten. Ze hebben besloten kansen te cre�ren voor vluchtelingen om Nederlandse universiteiten van binnenuit te leren kennen. Dit kan onder meer inhouden dat mensen kunnen deelnemen aan onderzoekswerkgroepen, toegang tot online databanken kunnen krijgen door liefdadigheidsovereenkomsten en advies kunnen krijgen over manieren om beurzen of onderzoeksfuncties te verkrijgen.

Contact

Facebook: @deKNAW


Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.