Students that Matter (StM)

Hogeschool van Amsterdam
Amsterdam
Socio-Cultureel
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

Students that Matter (StM) is een samenwerking tussen het UAF en de HvA. Het bestaat uit drie pijlers: wetenschap, onderwijs en leren samenleven. De wetenschapspijler plaatst een of twee geschikte vluchtelingwetenschappers bij een van de lectoraten van de HvA, zodat de wetenschappers in een bepaalde periode veilig weer onderzoek kunnen doen. De onderwijspijler begeleidt studenten tijdens hun studie met studievaardigheden en/of de Nederlandse en/of Engelse taal om succesvol studeren te bevorderen. Meetups worden ook georganiseerd om informatie op een informele manier uit te wisselen, te ontspannen en het sociale netwerk van de studenten uit te breiden. Deze pijler heeft ook LINK; een medewerkersmentorschap voor ouderejaarsstudenten, waar collega's hun netwerk ter beschikking stellen aan vluchtelingstudenten om het vinden van een stage te bevorderen.

Contact


Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.