TU/e Enable

TU Eindhoven
Eindhoven
Educatief
WO

VOOR VLUCHTELINGEN

TU/e Enable biedt nieuwkomers in de provincie Noord-Brabant een kans om gratis deel te nemen aan een selectie van reguliere undergraduate cursussen. Na voltooiing van de cursus kan een certificaat van voltooiing worden verkregen. TU/e Enable is bedoeld voor studenten met een vluchtelingenachtergrond die momenteel op hun status wachten of recent hun status hebben ontvangen. Om deel te nemen, moeten studenten (academisch) Engels begrijpen en spreken. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat ze een opleidingsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan ten minste het Nederlandse vwo-diploma (secundaire school) of dat ze eerdere academische ervaring hebben.

Contact

Facebook: @TU.Eindhoven
Telephone: +31 40 - 247 4747

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.