Heading 6
Heading 6

Bold Title

Heading 6
Heading 6
Voor deze update moet je alle afbeeldingen voor dit project uploaden

VOOR VLUCHTELINGEN

Het doel van de minor De Grotius is om vluchtelingen kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijssysteem en vluchtelingen de kans te bieden zich in de Nederlandse samenleving te integreren.Wie kan zich aanmelden? De Grotius minor is bedoeld voor vluchtelingen in het noorden van nederland die in staat zijn een opleiding te volgen op het niveau van het hoger beroepsonderwijs. Een goed begrip van de Nederlands taal is ook een noodzaak. De cursus bevat onderwerpen die belangrijk zijn voor integratie. Onderwerpen zijn onder andere Nederlandse en Engelse taal, interculturele vaardigheden en persoonlijk leiderschap. Loopbaanadvies en advies over studeren zal ook worden gegeven.

E-mail

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.