Heading 6
Heading 6

Bold Title

Heading 6
Heading 6
Voor deze update moet je alle afbeeldingen voor dit project uploaden

VOOR VLUCHTELINGEN

Meeting Point is een ontmoetingsplaats gecre�erd door Universiteit Leiden voor studenten, met name vluchtelingstudenten en studenten met een migrantenachtergrond, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, terwijl ze begeleiding en advies krijgen. Studenten kunnen langskomen om vragen te stellen en advies te krijgen over het succesvol maken van je studie, het is een plek waar je andere studenten met vluchtelingenachtergrond kunt ontmoeten, evenals maatjes, personeel en studenten van de Universiteit Leiden. Alle universitaire studenten en personeel, zowel Nederlandse als internationale, zijn ook welkom op het Ontmoetingspunt. Om vluchtelingstudenten te ondersteunen en begeleiden, werken we nauw samen met de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF).

E-mail

Facebook : @meetingpointleiden

Telephone:+ 31 (0)71 527 3597
Telephone:+31 (0)71 527 8026

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.