Heading 6
Heading 6

Bold Title

Heading 6
Heading 6
Voor deze update moet je alle afbeeldingen voor dit project uploaden

VOOR VLUCHTELINGEN

De VASVU biedt een programma aan dat studenten voorbereidt op de toelatingsexamens van de universiteit met taalcursussen (Nederlands en Engels), wiskunde en andere vakken (afhankelijk van de opleiding) zoals de wetenschappen of geschiedenis. Er is ook veel aandacht voor studievaardigheden, ori�ntatie op de maatschappij, educatieve excursies en het ontmoeten van studieadviseurs en oud-studenten. Deelnemers moeten de middelbare school in het thuisland (bijna) hebben afgerond, toegelaten willen worden bij een opleiding aan de VU maar zonder directe toelating. Meeste studenten zijn vluchtelingen, maar het programma staat open voor alle immigranten en anderen in dezelfde positie.The VASVU is een eenjarig full-time programma met veel contacturen op de VU-campus, uitgebreide opdrachten voor huiswerk, nauwe begeleiding en mentorschap door personeel en universiteitsstudenten.

E-mail


Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.