MUCT PROJECTRAPPORTEN

Copyright © 2018 door Stichting Unity in Diversity (UID)

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag verveelvoudigd, verspreid of verzonden worden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Unity in Diversity (UID), behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische beoordelingen en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door auteursrecht.

 

Voor toestemmingsverzoeken schrijft u naar UID, geadresseerd "Attention: Permissions Coordinator," op hello@uidnl.org.


Als je vragen hebt over een deel van dit rapport of een andere versie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@muctoo.org, waarin je aangeeft wat je nodig hebt.

Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.