MUCT

VERHAAL

In de zomer van 2017 zijn we (Stichting Unity in Diversity) begonnen aan ons Engelse taallessen. Veel vluchtelingen die lid werden, wilden hun opleiding in instellingen voor hoger onderwijs voortzetten. Ze hadden hulp nodig bij het rigoureuze proces. Wat nog belangrijker was, ze waren bezorgd over het contact met andere studenten.

 

We vroegen ons af of er een database was met sociaal-culturele projecten op scholen in Nederland. Een dergelijke database zal het voor vluchtelingstudenten gemakkelijker maken om de soort ondersteuning te overwegen die ze zullen krijgen om te studeren en succesvol te zijn. We hebben contact opgenomen met andere belanghebbenden zoals de Stichting UAF.

Ze vertelden ons dat ze in 2015 een soortgelijk project probeerde op te zetten tijdens de komst van grote aantal vluchtelingen; in verband met de snel veranderende situatie en de opkomst van veel verschillende projecten in heel Nederland konden ze echter niet doorgaan met een dergelijk project, dus stopten ze.

Ze moedigden ons aan om door te gaan met dit MUCT-project, omdat het een ondersteuning is voor het werk van UAF, hiermee kan UAF een stap verder gaan in het helpen van vluchtelingen bij toegang tot het onderwijs, continuïteit en het vergroten van hun sociale netwerk tijdens hun studie.

 

PROJECT CONCEPT

MUCT is een gratis toegankelijke online tool en databaseproject,  dat informatie biedt over projecten, initiatieven, activiteiten en evenementen in alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland die speciaal voor vluchtelingen zijn gemaakt. Deze projecten kunnen educatief zijn (dat wil zeggen schakeljaar, beursen, studiebegeleiding voor vluchtelingenstudenten, etc.), of sociaal-cultureel (dat wil zeggen sportevenementen, spelletjes, culturele excursies, eet- en drinkbijeenkomsten, taalmaatjes, etc.). Projecten in de database moeten nuttig zijn voor vluchtelingstudenten en studenten in het algemeen.

 

PROJECT

MISSIE

Alle genoemde projecten zijn gericht op vluchtelingen en andere studenten die worstelen met integratie op de universiteit, om schoolsucces te bevorderen en de uitvalcijfers te minimaliseren.

 

  1. Overbrugging van de contactkloof tussen nieuwe of oude studenten (met name vluchtelingstudenten) en de campusgemeenschap.

  2. Een sociaal en educatief netwerk bieden voor vluchtelingstudenten om hun plek te vinden binnen het hoger onderwijs en de overgang naar een succesvolle carriere mogelijk te maken.

  3. Het bieden van toegang tot projecten die duurzame integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen, zowel tijdens als na de studie tijd.

  4. Het UAF bijstaan bij het adviseren over projecten in het hoger onderwijs die gericht zijn op het verbeteren van de mentale en sociale gezondheid van vluchtelingenstudenten. Verder ook het UAF bijstaan bij het bereiken van hulp aan deze groep die verder reikt dan de eerste inschrijving, maar ook belangrijke volgende stappen zoals hoe te groeien en te slagen in hun studie.

  5. Andere instellingen inspireren soortgelijke projecten of nieuwe projecten op te zetten ten behoeve van vluchtelingstudenten onder hen, of potentiële vluchtelingen aan te trekken die mogelijk met hen willen studeren.

  6. Studenten inspireren om vergelijkbare projecten of nieuwe projecten te starten.

 

ONDERZOEK EN BEVINDINGEN

Dit project heeft zich ontwikkeld op een manier dat we de structuur en inhoud van de database telkens moesten aanpassen als we nieuwe ontdekkingen deden, om te kunnen komen tot een hulpmiddel die over het algemeen invloedrijk is.

We zijn in eerste instantie begonnen met het zoeken naar alleen sociaal-culturele projecten in instellingen voor hoger onderwijs, en naarmate het ontwikkelde, hebben we ons bereik uitgebreid naar educatieve, financiële en werkgerelateerde projecten. Ondanks deze aanpassing om de behoeften van vluchtelingstudenten tegemoet te komen, behoudt MUCT hetzelfde kerndoel; een complete en duurzame integratie voor vluchtelingstudenten binnen en buiten de studentengemeenschap.

Hieronder leggen we de bevindingen uit die we hebben gemaakt, tijdens het maken van de database.

 
Copyright © 2018 Unity In Diversity. ALL RIGHTS RESERVED

DISCLAIMER

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. Unity in Diversity makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Any information given in this statement does not constitute any warranty of  fitness for a particular use.It is the user's responsibility to investigate and confirm the information, in order to satisfy themselves as to the suitability of such information for their particular purpose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor zover wij weten, is de hierin opgenomen informatie juist en betrouwbaar vanaf de publicatiedatum; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de bovenstaande informatie. Unity in Diversity biedt geen garanties die verder gaan dan de beschrijving in dit document. Alle informatie in deze verklaring vormt geen garantie voor geschiktheid voor een bepaald gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te onderzoeken en te bevestigen, om zichzelf ervan te overtuigen dat deze informatie geschikt is voor hun specifieke doel.